botafe.pl

Portal ogólnotematyczny

tunel chłodniczy
Lifestyle

Czym jest tunel chłodniczy i gdzie się go stosuje?

Tunel chłodniczy jest nowoczesnym urządzeniem używanym do studzenia albo schładzania produktów poprzez cyrkulację zimnego powietrza oraz nawiew. Jego charakterystycznymi cechami są stosunkowo niewielkie wymiary oraz uniwersalność w odniesieniu do otrzymywanej wydajności chłodniczej dla danych produktów. Mechaniczne tradycyjne instalacje chłodnicze tego rodzaju są ciągle najpopularniejszym rozwiązaniem w sektorze spożywczym, konkurując bardzo skuteczne z coraz bardziej nowoczesnymi technologiami, które wprowadzane są na rynek. W czym kryje się ich fenomen?

Chłodzenie przeciwprądowe

Spiralne tunele chłodnicze wykorzystuje się głównie do szybkiego zmrażania oraz schładzania lodów, wyrobów garmażeryjnych czy kulinarnych. W przypadku tych mechanicznych urządzeń chłodzących proces obniżania temperatury produktów przebiega na taśmie położonej w tunelu pod postacią spirali, która uformowana jest wokół transportowego bębna. Zabudowane tunele chłodnicze do schładzania powietrza wykorzystują parownik. W wypadku kiedy spiralny przenośnik nie posiada obudowy, wtedy produkt schładza się przy wykorzystaniu powietrza z otoczenia.

Mechaniczne tunele chłodnicze

Mechaniczne tunele chłodnicze mające zastosowanie w przypadku artykułów spożywczych są pierwszą technologią, jaka została zastosowana w przemyśle żywnościowym. Korzysta się z nim w różnych liniach chłodzących oraz zmrażających, które są zwykle liniami dedykowanymi do przetwarzania żywności.

Tunele spiralne działają w oparciu o czynnik chłodniczy (CO2, freon lub amoniak), który cały czas krąży w układzie, odprowadzając ciepło z produktów spożywczych. Ciepło to trafia później do skraplacza, gdzie zostaje rozproszone w wodzie albo powietrzu. Czynnik chłodzący, który jest wówczas gorącą cieczą pod sporym ciśnieniem, kierowany jest do parownika. Po drodze przechodzi poprzez zawór rozprężny, gdzie zostaje schłodzony i odparowuje, zmieniając postać na gazową. Wówczas jako gaz pod niewielkim ciśnieniem trafia znowu do układu.

Tunele spiralne – gdzie są stosowane?

Tunele chłodnicze do czekolady czy też innych spożywczych produktów efektywnie i szybko obniżają ich temperaturę dzięki wymianie cieplnej pomiędzy żywnością a powietrzem, korzystając w takim celu z wentylatorów. Tunele spiralne są również znakomitym rozwiązaniem dla grubych albo dużych produktów oraz ciężkich obciążeń dla taśmy, na przykład hamburgerów, nuggetsów, ciepłych produktów czy gotowych posiłków. Za sprawą kompaktowej budowy tunele spiralne umożliwiają minimalizowanie powierzchni niezbędnej do zainstalowania urządzeń chłodniczych w zakładzie. Poza tym zapewniają sporą oszczędność energii, wpływając równocześnie na zwiększenie wydajności linii produkcyjnych.