botafe.pl

Portal ogólnotematyczny

Akademia Ignatianum w Krakowie
Lifestyle

Akademia Ignatianum w Krakowie – studia dla ludzi sukcesu

Jesteś typem wiecznego studenta? A może chcesz „prześlizgnąć”się przez studia? To nie będzie wybór dla Ciebie! Krakowska Akademia Ignatianum to nowoczesna szkoła wyższa dla humanistów z aspiracjami zawodowymi.

Czy na polskim rynku pracy jest miejsce dla absolwentów kierunków humanistycznych? Oczywiście! Jeśli wsłuchamy się w opinie ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego, wobec postępującej automatyzacji i robotyzacji wielu gałęzi gospodarki, szczególnie poszukiwani na rynku pracy są i będę pracownicy z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami miękkimi.

Nadszedł czas humanistów

Tzw. miękkie skille, jak określiliby je informatycy, to przede wszystkim: inteligencja emocjonalna, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, czy zdolność uczenia siebie i innych. Są to umiejętności, które nabywamy i rozwijamy właśnie na studiach humanistycznych. Akademia w Krakowie Ignatianum to nowoczesne studia na renomowanej uczelni wyższej prowadzonej przez zakon jezuitów. Szkoła działa na zasadach uczelni państwowej i jest jedną z 200 takich placówek edukacyjnych na świecie, w tym ta krakowska ma tradycje sięgające jeszce XIX w. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia, doktoranckie i poddyplomowe na dwóch wydziałach: Pedagogicznym i Filozoficznym, na takich kierunkach jak: pedagogika, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz m.in. psychologia, w tym psychologia kliniczna. W programie nauczania, obok wiedzy teoretycznej, ważne jest rozwijanie umiejętności praktycznych, w tym umiejętności miękkich. Studenci mogą korzystać z 16 sal ćwiczeniowych, 3 pracowni komputerowych, sali biomedycznej, laboratoria prasowego, studia nagrań telewizyjnych i radiowych. Takiego zaplecza edukacyjno-technologicznego nie powstydziłyby się najlepsze międzynarodowe uczelnie wyższe.

Quiz na humanistę

Czy studia humanistyczne są dla Ciebie? Na stronie internetowej Akademii znajdziemy quiz, dzięki któremu sprawdzimy, jakie mamy szanse na dostanie się na uczelnię oraz, czy w ogóle nadajemy się na studia humanistyczne. Wybierając takie, powinno się pamiętać, że po ich ukończeniu, wcale nie musimy pracować w wyuczonym zawodzie. Jak pokazuje doświadczenie, wielu humanistów doskonale realizuje się także w innych branżach gospodarki, m.in. w informatyce. Obecnie, jedną z najbardziej poszukiwanych grup, są scrum masterzy, co jest związane z popularyzacją tzw. zwinnego zarządzania projektami. Ponadto możemy próbować swych sił jako testerzy backend czy UX i UX designerzy, którzy dbają o to, by produkty informatyczne dostarczane użytkownikom były łatwe i intuicyjne w obsłudze. Jak widać, studia humanistyczne to szansa na sukces. Trzeba tylko po niego sięgnąć!