botafe.pl

Portal ogólnotematyczny

rozliczanie działalności gospodarczej
Lifestyle Praca

Indywidualne rozliczanie działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca musi rozliczyć podatek bez znaczenia jaką wysokość dochodów uzyskał. Należy pamiętać, że rozliczanie działalności gospodarczej powinno następić we właściwym urzędzie skarbowym.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki osobowe oraz wspólnicy spółki cywilnej są zobowiązani do rozliczenia podatku PIT. Właściwy jest urząd skarbowy ze względu miejsce zamieszkania podatnika. Na uwagę zasługuje fakt, że przedsiębiorca ma wybór formy płatności podatku dochodowego. Wyboru dokonuje w CEIDG-1, który jest wnioskiem rejestracyjnym. Może on się rozliczyć na zasadach ogólnych lub skorzystać z podatku liniowego. Klasyczną formą opodatkowania dochodów osób fizycznych jest podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Żeby zmienić formę opodatkowania niezbędny jest wniosek lub oświadczenie, które będzie skierowane do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli formalności nie zostaną dopełnione, to następuje rozliczenie na zasadach ogólnych. W pierwszej kolejności należy wyliczyć dochód, który jest przychodem z działalności, ale zmniejszonym o koszt jego uzyskania. Wszystkie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą muszą również prowadzić ewidencję. Może to być ewidencja prowadzona w księdze rachunkowej lub w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wymienione dokumenty ustalają wartość kosztów oraz przychodów, które dotyczą działalności gospodarczej. Podatek powinien być wyliczony według odpowiedniej skali podatkowej na podstawie ustalonych dochodów.

Ogólne zasady rozliczeń

Forma powinna być zgodna z ogólnymi zasadami rozliczeń. Minister Finansów jest podmiotem, którego zadaniem jest ogłoszenie podstawowych wielkości. Podatnicy, którzy ponoszą wiele kosztów, żeby uzyskać przychód mogą skorzystać z korzystnej skali podatkowej. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą zakwalifikować niektóre wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Następnym krokiem jest wyliczenie podstawy opodatkowania. W przypadku drugiego progu podatkowego stawka podatku dochodowego wynosi 32%, dlatego jest to dość wysoka wartość. Przedsiębiorca, który przekroczy wartość dochodu równą 85 528 zł będzie musiał zapłacić większy podatek. Taka sytuacja jest już znacznie mniej opłacalna dla przedsiębiorcy, ponieważ generuje ona wyższe koszty. Początkujący przedsiębiorcy mogą mieć również problemy z prowadzeniem ewidencji księgowej w sposób ścisły. Należy pamiętać, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości mogą być nałożone kary na przedsiębiorcę. Ciekawą alternatywą jest podatek liniowy, który wynosi 18% i nie ma przy nim znaczenia wysokość osiąganego dochodu.