plenfrdeitptrues

Pakiet Pielgrzyma Wyróżniony

pakiet pielgrzymaPielgrzymi i wolontariusze Światowych Dni Młodzieży będą uczestniczyć  w kosztach organizacyjnych, wybierając odpowiedni dla siebie rodzaj pakietu pielgrzyma. W zależności od potrzeb, do wyboru będą trzy typy pakietów.

Światowe Dni Młodzieży są wydarzeniem religijnym. Jednym z elementów jego finansowania jest partycypacja w kosztach pielgrzymów, którzy zgłoszą swój udział za pośrednictwem systemu rejestracyjnego, po czym dokonają wyboru Pakietu Pielgrzyma i przyjadą do Krakowa. Pakiety Pielgrzyma zróżnicowane będą ze względu na wariant czasowy pobytu uczestników Światowych Dni Młodzieży.

Koszt uczestnictwa w ŚDM Kraków 2016 warunkują dwa czynniki:

– fundusz solidarnościowy – 10 euro (środki przeznaczone jako program pomocowy dla uczestników z krajów uboższych),
– pakiet pielgrzyma (jego cena jest uzależniona od wybranego wariantu pobytu).

Co to jest zakwaterowanie „proste”?

Zakwaterowanie „proste” zawarte w niektórych „Pakietach” zapewnia zakwaterowanie u rodzin lub w jednostkach edukacji, np. szkołach lub specjalnych centrach namiotowych itp. Ten wariant zawiera również śniadanie, które będzie wydawane w pobliżu miejsca zamieszkania.

Noc z soboty na niedzielę (30/31 lipca 2016) pielgrzymi spędzą “na otwartym powietrzu”, na całonocnym czuwaniu modlitewnym na polu "Campus Misericordiae" (zaleca się zabranie ze sobą karimat i śpiworów).

Na czym polega wyżywienie pielgrzyma?

Pielgrzymi, którzy wybiorą pakiet zawierający wyżywienie będą mieli do dyspozycji każdego dnia TALONY na posiłek:

- 1 TALON na posiłek 2-daniowy;

- 1 TALON na posiłek 1-daniowy.

Na podstawie tych bonów będzie można otrzymać w ciągu dnia gorące posiłki (obiad i kolację) w oznaczonych punktach.

Śniadanie będzie rozdawane w pobliżu miejsca noclegowego wyłącznie grupom, które zdecydują się na Pakiet zawierający zakwaterowanie.

Pielgrzymi otrzymają również TALONY na "suchy prowiant", który będzie wydawany w drodze prowadzącej na miejsce czuwania, czyli na pole "Campus Misericordiae”.

Co obejmuje ubezpieczenie pielgrzyma?

Ubezpieczenie zawarte we wszystkich Pakietach pokrywa koszty leczenia szpitalnego w razie wypadku lub hospitalizacji (do kwoty 30 000 EUR) i odpowiedzialność cywilną podczas całego pobytu w Krakowie, którego długość będzie określona w wybranym "Pakiecie".

Co obejmuje transport pielgrzyma?

Wszystkie "Pakiety" zawierają darmowe przejazdy komunikacją miejską w obrębie całego miasta. "Pakiety" zawierające zakwaterowanie zapewniają również transport z miejsca noclegowego do centrum miasta i do miejsc, gdzie będą odbywać się różne wydarzenia podczas całego pobytu określonego w wybranym "Pakiecie".

 

 
 
 

Opcja TYGODNIOWA (A) od 25/07/2016 do 01/08/2016:

1-PAKIET A1: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma.
2-PAKIET A2: wyżywienie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma.
3-PAKIET A3: zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma.
4-PAKIET A4: transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma.

Opcja WEEKENDOWA (B) od 29/07/2016 do 1/08/2016:

1-PAKIET B1: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma.
2-PAKIET B2: wyżywienie, transport ubezpieczenie, plecak pielgrzyma.

Opcja CZUWANIE I MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE (C)  30/07/2016 i 31/07/2016

PAKIET C: transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma.

Przy wyborze pakietów, zawierających zakwaterowanie możliwe jest poproszenie o wydłużenie świadczeń o dodatkowy dzień. Wówczas można wybrać pakiety: A1+, A3+ lub B1+.

PAKIET A1+: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma w okresie od 25/07 do 02/08/2016.
PAKIET A3+: zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma od 25/07 do 02/08/2016.
PAKIET B1+: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma w okresie od 29/07 do 02/08/2016.

Użyte w tabelach pojęcia oznaczają:

Nocleg pielgrzyma
Nocleg u rodziny, w szkole, w miasteczku namiotowym. Do noclegu przypisane jest śniadanie, które będzie wydawane na podstawie talonu śniadaniowego.

Wyżywienie  pielgrzyma
Wydawane na terenie ŚDM dwóch ciepłych posiłków dziennie (jeden w ciągu dnia i drugi wieczorem) na podstawie dwóch osobnych talonów dla każdego pielgrzyma, który wybierze pakiet z wyżywieniem. Każdego dnia pielgrzym będzie miał do dyspozycji dwa talony, do zrealizowania w dowolnej kolejności: talon na posiłek dwudaniowy i talon na posiłek trzydaniowy.

Ubezpieczenie pielgrzyma
Ubezpieczenie NW, KL i OC obejmujące okres pobytu na ŚDM w Krakowie.

Transport pielgrzyma
Przejazdy komunikacją miejską w obrębie miasta oraz z miejsc noclegu do centrum wydarzeń i miejsc Wydarzeń Centralnych.

Plecak Pielgrzyma
Materiały religijno-informacyjne oraz inne produkty niezbędne i pomocne w pełnym uczestnictwie w ŚDM.

Ostatnio zmienianyczwartek, 16 June 2016 01:11
Więcej w tej kategorii: Program ŚDM »