Nawigacja

Nawigacja (12)

Meet first

meet first artykul

Żeby dobrze wprowadzić Was w tematykę Dni w Diecezji, przygotowaliśmy dla Was niespodziankę.
Sześć dni, sześć Ewangelii, sześćset pomysłów. Łączymy to z naszą radością i tak powstaje seria „Meet first”. Bo spotkanie jest najważniejsze.

Czytaj dalej...

Transmisja wydarzeń na osiedlu AK

transmisja artykulW sobotę 23 lipca br. kilka tysięcy naszych gości i kilkanaście tysięcy ludzi z całej Opolszczyzny spotka się, by razem przeżywać Dzień Wspólnoty. Wszystko rozpocznie się w naszym Nazarecie, na Górze św. Anny by zakończyć wieczorem w Opolu.

Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w tych wydarzeniach.

Z wielką radościa informujemy, że wydarzenia, którę będą miały miejsce na opolskim osiedlu Armii Krajowej (koncert Siewców Lednicy, wieczorne czuwanie) będą transmitowane przez nas drogą internetową.

Już wkrótce pojawi się link, który bezpośrednio przekieruje na stonę transmisji. Transmisja internetowa rozpocznie sie od godz. 16.00.

Czytaj dalej...

O fundacji

Nazwa fundacji    Opolska Fundacja Młodych Bota fé
 Misja   - zorganizowanie Światowych Dni Młodzieży w diecezji opolskiej,
- wspieranie działalności formacyjno-wychowawczej dzieci i młodzieży,
- prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie wszechstronnego wspierania dzieci i młodzieży w wymiarze psychicznym, fizycznym i duchowym,
- działalność charytatywna.
Adres siedziby fundacji   Plac Mickiewicza 1
45 - 369 Opole
Opolskie
Mapa dojazdu   mapa fundacja
Telefon   tel. 533 313 342
Mail   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON   362695510
NIP   7543099153
KRS   0000579694
Zarząd   zarzad
Logo   logo nazaret fundacja
Sposób reprezentacji   Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes fundacji. Oświadczenia woli w imieniu fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba uprawniona do tego przez zarząd.
Sąd   SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odpis KRS   Pobierz odpis KRS dla Opolska Fundacja Młodych Bota fé
Data rejestracji KRS   8 października 2015
Konto   Bank Spółdzielczy w Krapkowicach
75 8884 0004 2001 0033 8389 0001
Czytaj dalej...

Instrukcja rejestracji pielgrzymów

instrukcja rejestracja pielgrzymowRejestracja na ŚDM Kraków 2016 dla pielgrzymów z Polski przebiega za pośrednictwem Diecezjalnych Centrów ŚDM i odbywa się grupami. Każda grupa będzie koordynowana i reprezentowana przez Opiekuna i jego Zastępcę, którzy muszą być pełnoletni. Sugerowany przedział wiekowy uczestników ŚDM, to 14-30 lat. Opieka nad niepełnoletnimi zostanie powierzona Opiekunowi grupy, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika.

Proces rejestracji grup składa się z dwóch faz: Fazy 1 i Fazy 2.

Faza 1
W pierwszej fazie rejestracji, możliwa jest rejestracja dowolnej grupy liczącej od 1 do 5.000 uczestników (tzw. „makrogrupa”). To już jest gotowe.
W pierwszej fazie są wymagane jedynie niektóre dane ogólne: kraj pochodzenia grupy, imię, nazwisko i kontakt do Opiekuna grupy, przewidywana liczba uczestników, język itp. W tej fazie nie będą wymagane żadne opłaty.
Wszystkie podmioty – od Konferencji Episkopatów, poprzez Ruchy, Stowarzyszenia i Wspólnoty, aż po diecezje i parafie – w pierwszej fazie rejestracji zadeklarują zamiar udziału w ŚDM, podając orientacyjną liczbę pielgrzymów, aby Komitet Organizacyjny w Krakowie mógł odpowiednio zorganizować ich przyjęcie oraz miejsca spotkań.
Na zakończenie pierwszej fazy rejestracji zostaje utworzone konto, poprzez które Opiekun grupy (lub jego Zastępca) ma dostęp do strefy użytkownika, w celu uzupełnienia lub zmiany danych już wprowadzonych. Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Komitet Organizacyjny ŚDM (które nastąpi maksymalnie w ciągu 3 dni), przez utworzone konto będzie możliwe przejście do drugiej fazy rejestracji.
W przypadku rejestracji grup z naszej diecezji (podobnie jest dla całej Polski) makrogrupę zgłasza Centrum ŚDM. Do niej dołączają wszystkie podgrupy (faza 2), co umożliwia uzyskanie 10% zniżki.

Faza 2
Makrogrupę stworzoną przez diecezjalne Centrum ŚDM dzieli się na podgrupy, z których każda nie może liczyć więcej niż 150 osób oraz musi mieć własnego Opiekuna i Zastępcę. W tym celu, Opiekun makrogrupy będzie musiał podać imię, nazwisko oraz adres e-mail Opiekuna i Zastępcy każdej podgrupy (Opiekun i/lub Zastępca makrogrupy, wskazany w pierwszej fazie, może być Opiekunem i/lub Zastępcą tylko jednej z podgrup). Tworzenie podgrup może odbywać się etapami, w miarę jak będą pozyskiwanie konieczne dane.
Każdej podgrupie zostanie przydzielone konto do logowania się do własnej strefy użytkownika oraz numer rejestracyjny, który odtąd będzie konieczny we wszystkich kontaktach z Komitetem Organizacyjnym ŚDM w Krakowie i Papieską Radą ds. Świeckich, a także przy przelewach bankowych i płatnościach.
Zakładki wymagające podania bardziej szczegółowych danych w celu dokończenia drugiej fazy rejestracji, będą mogły być wypełnione bezpośrednio przez Opiekuna podgrupy albo przez Opiekuna makrogrupy, po zalogowaniu się do strefy użytkownika.
Opiekun musi również dokonać wyboru „pakietu pielgrzyma” (http://www.krakow2016.com/pakiet-pielgrzyma), najbardziej odpowiedniego dla potrzeb podgrupy (z zakwaterowaniem lub bez, z wyżywienia lub bez itd.) i zadbać o dokonanie płatności przelewem bankowym lub za pomocą karty kredytowej, zgodnie z informacjami, które zostaną podane w trakcie procedowania płatności.
Pojawi się również prośba o ofiarę w wysokości 10 euro od osoby na Fundusz Solidarnościowy, aby umożliwić młodym z krajów będących w trudnej sytuacji ekonomicznej udział w ŚDM. Również w tej drugiej fazie będzie możliwe zarejestrowanie grupy jako „międzynarodowej”.
Każdą podgrupę musi charakteryzować ten sam rodzaj uczestnictwa w ŚDM (takie same daty przyjazdu i wyjazdu, taki sam rodzaj „pakietu pielgrzyma”). Komitet Organizacyjny w Krakowie dołoży wszelkich starań, aby każdej podgrupie przydzielić wspólne miejsce katechezy oraz – w przypadku prośby o zakwaterowanie – wspólne miejsce noclegu lub przynajmniej w tej samej strefie.
Aby ułatwić organizację i przyjęcie grup, będzie wymagane podanie szczegółowych danych dotyczących kapłanów, osób niepełnosprawnych, a także pielgrzymów, którzy wymagają wizy na wjazd do Polski. Dla każdej osoby niepełnoletniej, Opiekun grupy będzie musiał pobrać z systemu odpowiedni formularz zgody na uczestnictwo w ŚDM, który powinni podpisać rodzice lub opiekunowie prawni danego uczestnika.
Po zakończeniu rejestracji i uiszczeniu składki za pakiety, Opiekun (lub Zastępca) będzie mógł wydrukować voucher, który należy okazać w dniu przyjazdu do Krakowa, w odpowiednim punkcie przyjęcia wskazanym na voucherze; na tej podstawie Opiekun będzie mógł odebrać plecaki pielgrzyma i przekazać je członkom swojej grupy wraz z materiałami niezbędnymi do uczestnictwa w ŚDM.

Czytaj dalej...

Rejestracja polskich grup na ŚDM 2016

rejestracja polskich grup na sdm1. Zaleca się, aby rejestracja polskich grup odbywała się dwufazowo, ale zawsze poprzez Diecezjalne Centrum ŚDM:
a) pierwsza faza (MAKROGRUPY) to zarejestrowanie MAKROGRUPY diecezjalnej przez Diecezjalne Centrum ŚDM w oficjalnym systemie krakowskim;
b) druga faza (GRUPY) to wypełnianie zarejestrowanej MAKROGRUPY poszczególnymi GRUPAMI powstającymi w diecezji przy parafiach, dekanatach, szkołach bądź innych podmiotach.

2. Opiekunowie grup powstających przy parafiach, dekanatach, szkołach bądź innych podmiotach powinni zgłaszać się do swoich Diecezjalnych Centrów ŚDM, a nie rejestrować się bezpośrednio w systemie krakowskim. Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za Diecezjalne Centra ŚDM znajdują się na stronie http://www.krakow2016.com/dni-w-diecezjach. To Diecezjalne Centrum ŚDM założy konto każdej GRUPIE z diecezji i przekaże dalsze instrukcje umożliwiające dopełnienie rejestracji.

3. Przy rejestracji MAKROGRUPY konieczne jest wyznaczenie i podanie danych osobowych OPIEKUNA MAKROGRUPY i jego ZASTĘPCY. Jeden Opiekun może być opiekunem tylko jednej MAKROGRUPY. Jednocześnie OPIEKUN MAKROGRUPY może być opiekunem jednej (i tylko jednej) z GRUP wchodzącej w skład MAKROGRUPY.

4. Zarejestrowana MAKROGRUPA może liczyć do 5 tysięcy osób i zawierać GRUPY mające nie tylko takie same, ale nawet różne rodzaje pakietów pielgrzyma.  Może więc zawierać grupy przyjeżdżające do Krakowa na cały tydzień (pakiety A), jak też na weekend (pakiety B) lub tylko na samo Czuwanie lub Mszę kończącą (pakiety C). Może ponadto zawierać grupy, które wybrały pakiety zarówno z zakwaterowaniem i wyżywieniem, jak i takie, które wybrały świadczenia tylko częściowe.

5. Natomiast wewnątrz każdej z GRUP wchodzących w skład MAKROGRUPY wszyscy uczestnicy muszą mieć ten sam rodzaj pakietu pielgrzyma i ten sam język katechezy. GRUPA nie może liczyć więcej niż 150 członków.

6. Do MAKROGRUPY diecezjalnej nie włączamy pod żadnym pozorem GRUP zagranicznych, które biorą udział w Dniach w Diecezji. Te rejestrują się w systemie krakowskim bezpośrednio, uwzględniając zasady opracowane przez ich Konferencje Episkopatów.

7. Rozliczeń za wszystkie GRUPY wchodzące w skład MAKROGRUPY diecezjalnej dokonuje Diecezjalne Centrum ŚDM, a nie opiekunowie poszczególnych GRUP. Oznacza to, że należności za GRUPĘ należy przekazać do Diecezjalnego Centrum ŚDM. Dotyczy to płatności za pakiety oraz za Fundusz Solidarnościowy.

8. Aby usprawnić zarządzanie proponujemy Diecezjalnym Centrom ŚDM, aby MAKROGRUPOM nadawać nazwy według ściśle określonego formatu: D_XXX_1, gdzie D oznacza, że jest to makrogrupa diecezjalna; XXX oznacza trzy pierwsze litery miasta, które jest stolicą diecezji (bez polskich znaków), a 1 oznacza, że jest to pierwsza makrogrupa z diecezji.
Poniżej pełna lista propozycji nazw (jedynie w przypadku diecezji warszawsko-praskiej, polowej i obydwu greckokatolickich zastosowano inną zasadę).

1. Białystok - BIA       
2. Bielsko-Żywiec - BIE           
3. Bydgoszcz - BYD                        
4. Częstochowa - CZE                   
5. Drohiczyn - DRO                        
6. Elbląg - ELB                   
7. Ełk - ELK                      
8. Gdańsk - GDA                                 
9. Gliwice - GLI                       
10. Gniezno - GNI                    
11. Kalisz - KAL                      
12. Katowice - KAT                      
13. Kielce - KIE                       
14. Koszalin – Kołobrzeg - KOS  
15. Kraków - KRA                                       
16. Legnica - LEG   
17. Lublin - LUB   
18. Łomża - LOM    
19. Łowicz - LOW    
20. Łódź - LOD    
21. Opole - OPO        
22. Pelplin - PEL                                                
23. Płock - PLO    
24. Poznań - POZ                    
25. Przemyśl - PRZ   
26. Radom - RAD                     
27. Rzeszów - RZE                
28. Sandomierz - SAN                                     
29. Siedlce - SIE                                      
30. Sosnowiec - SOS                      
31. Szczecin - SZC    
32. Świdnica - SWI                      
33. Tarnów - TAR                       
34. Toruń - TOR   
35. Warmia (Olsztyn) - OLS   
36. Warszawa - WAR                    
37. Warszawa Praga - PRA                        
38. Włocławek - WLO                      
39. Wrocław - WRO                                        
40. Zamość - Lubaczów - ZAM                      
41. Zielona Góra – Gorzów Wielkopolski - ZIE                      
42. Ordynariat Polowy - ORD
43. Greckokatolicka Przemysko-Warszawska – GPW
44. Greckokatolicka Wrocławsko-Gdańska - GWG

Czytaj dalej...

Rejestracja na Dni w Diecezji

rejestracja na dni w diecezjachRejestracja na Dni w Diecezjach (DwD)

1. Oficjalnym terminem DwD jest okres od 20 do 25 lipca 2016.

2. Chęć zorganizowania DwD zgłosiło 40 polskich diecezji.

3. W każdej diecezji za przyjęcie grup, logistykę i szczegółowy program odpowiada Diecezjalne Centrum ŚDM powołane przez biskupa miejsca.

4. Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za Diecezjalne Centra ŚDM znajdują się na stronie http://www.krakow2016.com/dni-w-diecezjach.

5. Rejestracja na DwD nie odbywa się poprzez system krakowski, lecz bezpośrednio poprzez kontakt z Diecezjalnym Centrum ŚDM w wybranej diecezji. Stąd gorący apel, aby Diecezjalne Centra ŚDM odpowiadały zawsze na bieżąco wszystkim zapytaniom przychodzącym od grup zagranicznych.

6. Koszt udziału w DwD zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski jest stały dla wszystkich polskich diecezji i wynosi 30 EUR od osoby za cały okres pobytu.

7. Opłata za udział w DwD dokonywana jest w sposób uzgodniony bezpośrednio pomiędzy Diecezjalnym Centrum ŚDM a zainteresowaną grupą.
8. Aby zarejestrować się na DwD, opiekun grupy zagranicznej powinien skontaktować się z Diecezjalnym Centrum ŚDM wybranej diecezji i otrzymać potwierdzenie przyjęcia. Jeśli odpowiedź będzie negatywna, należy wybrać inną diecezję i czynność powtórzyć.

9. W razie wątpliwości można kontaktować się także z Zespołem ds. Kontaktów Międzynarodowych (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Dorota Abdelmoula, Andrzej Pietrzyk), który wewnątrz KO ŚDM w Krakowie odpowiada za obszar koordynacji DwD.

10. Diecezjalne Centrum ŚDM proszone jest o przesyłanie do 30. dnia każdego miesiąca (począwszy od sierpnia) miesięcznego sprawozdania. Informacje wysłane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. powinny zawierać:
W przypadku grup już zarejestrowanych:
   -  Kraj pochodzenia
   -  Numer grupy (wg systemu rejestracyjnego www.krakow2016.com)
   -  Liczbę osób
W przypadku grup jeszcze niezarejestrowanych:
   -  Kraj pochodzenia
   -  Przewidywaną liczbę osób.

11. Młodzież z polskich diecezji, która chciałaby uczestniczyć lub pomóc w przygotowaniach DwD, również jest proszona o kontakt z Diecezjalnym Centrum ŚDM.

nasza diecezja

Czytaj dalej...

Konferencja prasowa 26.03.2015

W czwartek 26 marca 2015 r. zawiązał się Komitet Honorowy Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Opolskiej. Do sali kapitulnej Kurii Diecezjalnej w Opolu biskup Andrzej Czaja zaprosił przedstawicieli władz wojewódzkich, władz samorządowych, władz miasta Opola, a także przedstawicieli uczelni opolskich, oświaty, policji oraz innych instytucji i służb.
Wszyscy przedstawiciele Komitetu Honorowego wyrazili wolę współpracy, podkreślając, że to będzie wielkie wydarzenie duchowe, ale także ogromne wyzwanie organizacyjne. Wyrazili gotowość niesienia pomocy w organizacji tego wydarzenia ważnego dla Kościoła, miasta.
W konferencji prasowej po spotkaniu Komitetu Honorowego udział wzięli: Marcin Ociepa – przewodniczący Rady Miasta Opola, bp Rudolf Pierskała – przewodniczący Komitetu Honorowego ŚDM w diecezji, Roman Kolek – wicemarszałek województwa, ks. Łukasz Knieć – koordynator ŚDM w naszej diecezji.
Już za 2 tygodnie zbierze się zespół roboczy Komitetu Organizacyjnego ŚDM w diecezji opolskiej, który będzie ustalał konkretne przedsięwzięcia związane z przygotowaniem naszej diecezji i województwa do Dni w Diecezji.
Przypomnijmy, że na Opolszczyznę na tydzień przed spotkaniem z papieżem Franciszkiem w Krakowie przyjedzie ok. 6000 młodych osób z całego świata. Będą oni goszczeni w domach naszych parafii, które już zgłosiły bądź dopiero zadeklarują chęć przyjęciach pielgrzymów m.in. z Włoch, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Brazylii, Australii, Wielkiej Brytanii.

Zobacz zdjęcia ze spotkania Komitetu Honorowego oraz konferencji prasowej

Czytaj dalej...

Pożegnanie znaków ŚDM

Trudno się żegnać z Tobą, Krzyżu, ale o tyle łatwiej, że nawet jeżeli Ty wyjeżdżasz, to Pan Jezus zostaje. Nawet jeżeli Ty, Ikono, wyjeżdżasz, to Matka Boża zostaje.

Teraz już nie jesteś tylko światowy, jesteś też nasz. I trudno się z Tobą, Krzyżu, żegnać. Bo zaprzyjaźniliśmy się z Twoją obecnością i Twoim, jak Jan Chrzciciel, wskazywaniem na Pana Jezusa. Trudno się żegnać z Tobą, Krzyżu, bo dałeś nam zobaczyć, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Dałeś nam zobaczyć, że autentycznie, prawdziwie jesteśmy dziećmi Bożymi.
Trudno się z Tobą żegnać, Krzyżu, bo pozwoliłeś się poznać jak przyjaciel, czule dotknąć. Kiedy tylu młodych ludzi naszej diecezji Cię dotykało, wtedy Ty wziąłeś na siebie to, co ich boli. I gdy pozwoliłeś im się dotknąć, sam ich dotknąłeś, zostawiłeś ślad w nich. Krzyżu, tak czytelny znaku nieskończonej miłości, miłości, która wszystko zwycięża.
Trudno Cię żegnać, Krzyżu, bo zostawiasz nam cenną naukę, bo nas uczysz, a my potrzebujemy takich mistrzów i nauczycieli. Młodzi potrzebują nauczycieli.
Trudno Cię żegnać, Ikono Matki Bożej, Ocalenia nie tylko Ludu Rzymskiego, ale i tego ludu. Też stałaś się nasza. Trudno Cię żegnać, bo w cieniu tego Krzyża widziałaś każdego, który do niego podszedł i znałaś jego potrzeby i się wstawiałaś.
Krzyżu i Ikono, niech na koniec to nasze wołanie „Zobacz, dotknij. Idź!” zmieni kierunek. Więc wołajcie z nami, Krzyżu i Ikono, w drugą stronę: Do Ciebie chcemy, Panie Jezu, zwrócić się teraz, żegnając z tymi znakami. Zobacz nas, Panie Jezu. Zobacz tych młodych, którzy się tego Krzyża dotknęli, którzy tak gorliwie się do Ciebie zwrócili w tym czasie. Zobacz też tych, którzy obok tego Krzyża przeszli obojętnie. Zobacz tych, którzy nie dali się zaprosić. Zobacz wszystkich tych, którzy nawet o tym nie usłyszeli, bo być może nie chcieli albo nie mieli okazji. Zobacz ich, Panie Jezu. I dotknij ich tak, jak potrafisz, tak, jak dotykasz przez całe wieki, tak, jak dotykasz nas, gdy drzwi są zamknięte. I idź Panie Jezu po nich, idź do nich. Bo my możemy zrobić kilka kroków w Twoją stronę, ale to Ty nas niesiesz. Ty idź tam, gdzie są młodzi. Ty idź tam, gdzie są ich potrzeby.
Trudno się żegnać z Tobą, Krzyżu, ale o tyle łatwiej, że nawet jeżeli Ty wyjeżdżasz, to Pan Jezus zostaje. Nawet jeżeli Ty, Ikono, wyjeżdżasz, to Matka Boża zostaje.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS