Rejestracja polskich grup na ŚDM 2016

rejestracja polskich grup na sdm1. Zaleca się, aby rejestracja polskich grup odbywała się dwufazowo, ale zawsze poprzez Diecezjalne Centrum ŚDM:
a) pierwsza faza (MAKROGRUPY) to zarejestrowanie MAKROGRUPY diecezjalnej przez Diecezjalne Centrum ŚDM w oficjalnym systemie krakowskim;
b) druga faza (GRUPY) to wypełnianie zarejestrowanej MAKROGRUPY poszczególnymi GRUPAMI powstającymi w diecezji przy parafiach, dekanatach, szkołach bądź innych podmiotach.

2. Opiekunowie grup powstających przy parafiach, dekanatach, szkołach bądź innych podmiotach powinni zgłaszać się do swoich Diecezjalnych Centrów ŚDM, a nie rejestrować się bezpośrednio w systemie krakowskim. Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za Diecezjalne Centra ŚDM znajdują się na stronie http://www.krakow2016.com/dni-w-diecezjach. To Diecezjalne Centrum ŚDM założy konto każdej GRUPIE z diecezji i przekaże dalsze instrukcje umożliwiające dopełnienie rejestracji.

3. Przy rejestracji MAKROGRUPY konieczne jest wyznaczenie i podanie danych osobowych OPIEKUNA MAKROGRUPY i jego ZASTĘPCY. Jeden Opiekun może być opiekunem tylko jednej MAKROGRUPY. Jednocześnie OPIEKUN MAKROGRUPY może być opiekunem jednej (i tylko jednej) z GRUP wchodzącej w skład MAKROGRUPY.

4. Zarejestrowana MAKROGRUPA może liczyć do 5 tysięcy osób i zawierać GRUPY mające nie tylko takie same, ale nawet różne rodzaje pakietów pielgrzyma.  Może więc zawierać grupy przyjeżdżające do Krakowa na cały tydzień (pakiety A), jak też na weekend (pakiety B) lub tylko na samo Czuwanie lub Mszę kończącą (pakiety C). Może ponadto zawierać grupy, które wybrały pakiety zarówno z zakwaterowaniem i wyżywieniem, jak i takie, które wybrały świadczenia tylko częściowe.

5. Natomiast wewnątrz każdej z GRUP wchodzących w skład MAKROGRUPY wszyscy uczestnicy muszą mieć ten sam rodzaj pakietu pielgrzyma i ten sam język katechezy. GRUPA nie może liczyć więcej niż 150 członków.

6. Do MAKROGRUPY diecezjalnej nie włączamy pod żadnym pozorem GRUP zagranicznych, które biorą udział w Dniach w Diecezji. Te rejestrują się w systemie krakowskim bezpośrednio, uwzględniając zasady opracowane przez ich Konferencje Episkopatów.

7. Rozliczeń za wszystkie GRUPY wchodzące w skład MAKROGRUPY diecezjalnej dokonuje Diecezjalne Centrum ŚDM, a nie opiekunowie poszczególnych GRUP. Oznacza to, że należności za GRUPĘ należy przekazać do Diecezjalnego Centrum ŚDM. Dotyczy to płatności za pakiety oraz za Fundusz Solidarnościowy.

8. Aby usprawnić zarządzanie proponujemy Diecezjalnym Centrom ŚDM, aby MAKROGRUPOM nadawać nazwy według ściśle określonego formatu: D_XXX_1, gdzie D oznacza, że jest to makrogrupa diecezjalna; XXX oznacza trzy pierwsze litery miasta, które jest stolicą diecezji (bez polskich znaków), a 1 oznacza, że jest to pierwsza makrogrupa z diecezji.
Poniżej pełna lista propozycji nazw (jedynie w przypadku diecezji warszawsko-praskiej, polowej i obydwu greckokatolickich zastosowano inną zasadę).

1. Białystok - BIA       
2. Bielsko-Żywiec - BIE           
3. Bydgoszcz - BYD                        
4. Częstochowa - CZE                   
5. Drohiczyn - DRO                        
6. Elbląg - ELB                   
7. Ełk - ELK                      
8. Gdańsk - GDA                                 
9. Gliwice - GLI                       
10. Gniezno - GNI                    
11. Kalisz - KAL                      
12. Katowice - KAT                      
13. Kielce - KIE                       
14. Koszalin – Kołobrzeg - KOS  
15. Kraków - KRA                                       
16. Legnica - LEG   
17. Lublin - LUB   
18. Łomża - LOM    
19. Łowicz - LOW    
20. Łódź - LOD    
21. Opole - OPO        
22. Pelplin - PEL                                                
23. Płock - PLO    
24. Poznań - POZ                    
25. Przemyśl - PRZ   
26. Radom - RAD                     
27. Rzeszów - RZE                
28. Sandomierz - SAN                                     
29. Siedlce - SIE                                      
30. Sosnowiec - SOS                      
31. Szczecin - SZC    
32. Świdnica - SWI                      
33. Tarnów - TAR                       
34. Toruń - TOR   
35. Warmia (Olsztyn) - OLS   
36. Warszawa - WAR                    
37. Warszawa Praga - PRA                        
38. Włocławek - WLO                      
39. Wrocław - WRO                                        
40. Zamość - Lubaczów - ZAM                      
41. Zielona Góra – Gorzów Wielkopolski - ZIE                      
42. Ordynariat Polowy - ORD
43. Greckokatolicka Przemysko-Warszawska – GPW
44. Greckokatolicka Wrocławsko-Gdańska - GWG

Ostatnio zmienianypiątek, 13 November 2015 09:30