plenfrdeitptrues

System rejestracyjny

modul rejestracja botafe pl • Systemie, który został uruchomiony pod adresem www.rejestracja.botafe.pl, służby do rejestracji grupy pielgrzymów, które przyjadą do diecezji opolskiej, oraz parafii, które będą je gościć.
• W systemie dokona się przydzielenie grup pielgrzymów do konkretnych parafii.
• Ze strony parafii za uzupełnianie danych w systemie odpowiada osoba odpowiedzialna za rodziny, która może dobrać sobie współpracowników (wszystkie pracują na jednym loginie).
• Parafia wpisuje do systemu rodziny, w których będą rozlokowani pielgrzymi. Z kolei opiekun zagranicznej grupy zdecyduje, gdzie zamieszkają poszczególne osoby.


•Po zebraniu zgłoszeń od rodzin należy policzyć „pojemność” parafii, podając dwie liczby:

  • liczbę zdeklarowanych rodzin x 2 osoby (16 rodzin przyjmuje pielgrzymów, to 16 x 2 osoby = 32 osób)
  • liczbę sumującą wszystkie zadeklarowane przez rodziny miejsca.

• „Pojemność” parafii (liczoną „od – do” w powyższy sposób) należy ostatecznie do 20 lutego 2016 r. wpisać do systemu.

Ostatnio zmienianyśroda, 22 June 2016 23:40
Więcej w tej kategorii: « Informacje dla parafii Program DwD »