plenfrdeitptrues

Osoba odpowiedzialna za rodziny

osoba odpowiedzialna za rodzinyW Parafialnym Zespole ŚDM do zadań osoby odpowiedzialnej za rodziny należy:
1.    znalezienie w parafii rodzin, które przyjmą w gościnę młodzież w czasie DwD,
2.    obsługa systemu rejestracyjnego, czyli wpisywanie i uaktualnianie danych rodzin,
3.    kontakt z rodzinami, przedstawienie im ich zadań podczas DwD,
4.    kontaktowanie się z grupą, którą będzie gościć parafia, oraz ustalenie szczegółów jej pobytu.
Wszystkie zadania należy wykonywać we współpracy z Duszpasterzem odpowiedzialnym za przyjęcie w parafii gości.

1. Znalezienie i zweryfikowanie rodzin, które będą gościć młodzież podczas Dni w Diecezjach.
• Rodziny, które przyjmują pielgrzymów, same muszą wyrazić taką chęć (np. poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego w ulotce).
• Nie ma konieczności, żeby rodziny przyjmujące młodzież były mocno zaangażowane w życie parafii. Mogą to być rodziny niewierzące lub spoza parafii.
Za weryfikację rodzin i bezpieczeństwo pielgrzymów odpowiada parafia. Dlatego rodziny, które zgłoszą chęć przyjęcia pielgrzymów, należy zweryfikować (odwiedzić, poznać), aby mieć pewność, że młodzież będzie u nich bezpieczna.
• Od rodzin należy zebrać dane: nazwisko i imiona członków rodziny, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, a także dowiedzieć się, ile osób rodzina może przyjąć (minimum 2 osoby), jakie zna języki obce.
• Konieczne jest uzyskanie od każdej rodziny zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór takiej zgody udostępnimy.

2. Obsługa systemu rejestracyjnego na DwD
• W systemie, który zostanie uruchomiony niebawem, będą rejestrować się grupy pielgrzymów, które przyjadą do diecezji opolskiej, oraz parafie, które będą je gościć www.rejestracja.botafe.pl
• W systemie dokona się przydzielenie grup pielgrzymów do konkretnych parafii.
• Ze strony parafii za uzupełnianie danych w systemie odpowiada osoba odpowiedzialna za rodziny, która może dobrać sobie współpracowników (wszystkie pracują na jednym loginie).
• Parafia wpisuje do systemu rodziny, w których będą rozlokowani pielgrzymi. Z kolei opiekun zagranicznej grupy zdecyduje, gdzie zamieszkają poszczególne osoby.
• Po zebraniu zgłoszeń od rodzin należy policzyć „pojemność” parafii, podając dwie liczby:

  • liczbę zdeklarowanych rodzin x 2 osoby (16 rodzin przyjmuje pielgrzymów, to 16 x 2 osoby = 32 osób)
  • liczbę sumującą wszystkie zadeklarowane przez rodziny miejsca.

• „Pojemność” parafii (liczoną „od – do” w powyższy sposób) należy ostatecznie do 20 lutego 2016 r. wpisać do systemu.

3. Kontaktowanie się z rodzinami i przedstawienie im zadań podczas DwD.
• Rodziny przede wszystkim mają być gościnne dla pielgrzymów. Warto zapewnić je, że młodzież nie oczekuje wielkich wygód (może spać na materacu bądź karimacie, śpiwory będzie mieć własne).
• Rodzina zapewnia gościom 5 noclegów, 5 śniadań, niekiedy również kolację (w zależności od programu parafialnego).
• Rodzina spędza z pielgrzymami niedzielne przedpołudnie (np. wspólna Msza św., wycieczka, spacer, rodzinne zabawy) oraz przygotowuje dla nich niedzielny obiad.
• Rodziny będą zaproszone przez biskupa opolskiego na spotkanie z okazji Roku Miłosierdzia. Spotkania odbędą się w miastach rejonowych, a zaproszenia zostaną przesłane do rodzin pocztą tradycyjną - po ŚDM.

Składając deklarację przyjęcia pielgrzymów rodzina musi wiedzieć, że nie jest znana liczba pielgrzymów, którzy przyjadą do parafii, co za tym idzie – nie jest znana liczba pielgrzymów, którzy będą gościć w tej konkretnej rodzinie. Przykładowo do rodziny, która deklaruje chęć przyjęcia 4 osób, mogą zostać przydzielone tylko 2 osoby. W skrajnych przypadkach może zdarzyć się tak, że do konkretnej rodziny nie zostaną w ogóle przydzieleni goście.

Ostatnio zmienianyśroda, 22 June 2016 23:44
Więcej w tej kategorii: « Osoba odpowiedzialna za program DwD