plenfrdeitptrues

Informacje dla księży

Najistotniejszym zadaniem dla parafii jest ciągle szukanie młodzieży, która mogłaby zaangażować się w przygotowania do DwD oraz zechciałaby pojechać do Krakowa!

Znalezienie i zweryfikowanie rodzin, które będą gościć młodzież podczas Dni w Diecezjach
‣    Rodziny, które przyjmują pielgrzymów, same muszą wyrazić taką chęć ( np. poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na ulotce).
‣    Mogą to być zarówno rodziny wierzące, jak i niewierzące, z dziećmi lub bez. Mogą to być rodziny spoza parafii (pod warunkiem, że będą młodzież dowozić).
‣    Za weryfikację rodzin i bezpieczeństwo pielgrzymów odpowiada parafia. Dlatego rodziny, które zgłoszą chęć przyjęcia pielgrzymów, należy zweryfikować (odwiedzić, poznać), aby mieć pewność, że młodzież będzie u nich bezpieczna.
‣    Od rodzin należy zebrać dane: nazwisko i imiona członków rodziny, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, a także dowiedzieć się, ile osób rodzina może przyjąć (minimum 2 osoby), jakie zna języki obce.

Duszpasterskie wykorzystania możliwości, którą daje deklaracja rodzin
‣    Oprócz rodzin już zaangażowanych w parafii do przyjęcia młodzieży zgłoszą się rodziny, które jeszcze zaangażowane nie są, a także te, których łaska wiary nie jest jeszcze w należyty sposób przyjęta.
‣    Wszystkich rodzin, które przyjmą pielgrzymów będzie około 2500. ŚDM stwarzają nam okazję do podjęcia próby duszpasterskiego oddziaływania na nie.
‣    Oczywiście jest to najpierw zadaniem dla parafii. Różnego typu nawet organizacyjne spotkania mogą stać się okazją do poznania się, przekazywania przeróżnych zaproszeń i wielu innych dobrodziejstw.
‣    Chcemy także mając na względzie rok miłosierdzia zaprosić rodziny do wspólnego świętowania, któremu przewodniczyć będą księża biskupi.
‣    Spotkania te odbędą się w poszczególnych rejonach diecezji po ŚDM. Rodziny otrzymają osobiste zaproszenie na te spotkania.

Organizacja w parafiach
‣    To, co najbardziej istotne podczas DwD wydarzy się oczywiście w parafiach. Od parafii, a w niej od zaangażowania organizatorów a przede wszystkim młodzieży zależy, jak pielgrzymi przeżyją ten czas.
‣    Centrum ŚDM jest po to, by parafiom w przygotowaniach pomóc. Parafie w  swoich działaniach pozostają autonomiczne. Wdzięczni jednak będziemy, jeżeli parafie swoje programy tworzyć będą wg programu ramowego stworzonego dla całej diecezji.
‣    Parafie w celach organizacyjnych mogą także łączyć w działaniach. Może być na przykład tak, że kilka parafii w dekanacie (a czasem cały dekanat) przeżywać będzie razem cały ten czas, to znaczy młodzież wszystkich parafii gromadzi się w jednej z nich. Jest to jak najbardziej możliwe. Ważne jednak by do Centrum ŚDM zgłosiła się każda parafia przyjmująca gości zaznaczając w tym przypadku, że czyni to w porozumieniu ze wskazaną parafią (tzw parafią przewodnią).

Finanse
‣    Opłata za DwD została ustalona dla całej Polski i wynosi 30 €.
‣    Grupy przekazują tą wpłatę na konto fundacji duszpasterstwa młodzieży na etapie rejestracji.
‣    Koszty ponoszone przez parafię dotyczą głównie posiłków i transportu. Dla różnych parafii będą to oczywiście różne koszty zależne przede wszystkim od liczby przyjmowanych pielgrzymów.
‣    Średni koszt posiłków i transportu (liczony przy grupie 50 osób i 160 km trasy) wynosi 43, 4 zł na osobę za cały pobyt.
‣    Komisja finansowa ds. ŚDM zadecydowała, że Centrum ŚDM zrefunduje poniesione koszty posiłków i transportu po DwD na podstawie rachunku, który wystawą parafie.
‣    Oczywiście rozmaite koszty dla parafii może wygenerować jeszcze program, który parafie stworzą. Podobnie kosztowne są spotkania na Górze św. Anny i w Opolu. Dużą część kosztów stanowią także tzw. Pakiety Pielgrzyma, które otrzyma młodzież.

Fundusz Wsparcia
‣    Fundacja Bota Fe utworzyła fundusz, którego celem jest wsparcie młodzieży z diecezji opolskiej w wyjeździe na ŚDM do Krakowa.
‣    Warunkiem otrzymania wsparcie będzie złożenie wniosku do Fundacji wraz z opinią proboszcza.
‣    Wszystkie istotne informacje oraz potrzebne formularze znajdą się niebawem na naszej stronie internetowej.

Ostatnio zmienianyśroda, 22 June 2016 23:46
Więcej w tej kategorii: Osoba odpowiedzialna za program DwD »